• Cơ khí & công trình

  kiểm tra định kỳ

  Xây dựng

  duy tu thường xuyên
  sự bảo quản thường xuyên

  Điện tử & viễn thông

  sự bảo trì thường xuyên

  Kỹ thuật chung

  bảo dưỡng
  sự bảo dưỡng thường xuyên
  sự sửa chữa thường xuyên

  Kinh tế

  bảo dưỡng thông thường
  theo lệ thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X