• /´ru:brik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đề mục, chuyên mục (in chữ đỏ hoặc chữ lớn)
  Đoạn (viết chữ đỏ hoặc chữ lớn)

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc nhân đỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X