• /rʌnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con vật còi cọc; nòi vật nhỏ (nhất là con vật bé nhất, yếu nhất trong một lứa đẻ)
  Người tầm thường, người vô giá trị
  Người bị cọc không lớn được; người lùn tịt
  Bồ câu gộc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X