• /sə´liniti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính mặn, độ mặn (của nước...)
  the high salinity of sea water
  độ mặn cao của nước biển

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ chứa muối
  tính mặn

  Kỹ thuật chung

  độ mặn
  độ muối
  hàm lượng muối
  nồng độ muối

  Kinh tế

  tính mặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X