• /´sɔ:lt¸pi:tə/

  Thông dụng

  Cách viết khác saltpeter

  Danh từ

  Xanpet, nitrat kali (bột trắng mặn dùng làm thuốc súng, để bảo quản thức ăn và làm thuốc chữa bệnh)
  Chili saltpetre; cubic saltpetre
  Natri nitrat

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  diêm tiêu
  sanpet
  saltpetre process
  quá trình sanpet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X