• /´sæltəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gián đoạn
  Sự chuyển biến đột ngột

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bước nhẩy
  saltus of a function
  bước nhảy của hàm
  saltus of a function
  bước nhẩy của hàm
  saltus of discontinuity
  bước nhẩy gián đoạn
  saltus-function
  hàm bước nhẩy
  điểm đoạn hữu hạn

  Kỹ thuật chung

  bước nhảy
  saltus of a function
  bước nhảy của hàm
  saltus of a function
  bước nhẩy của hàm
  saltus of discontinuity
  bước nhẩy gián đoạn
  saltus-function
  hàm bước nhảy
  saltus-function
  hàm bước nhẩy
  dao động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X