• /dis¸kɔnti´njuiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính không liên tục, tính gián đoạn
  (vật lý); (toán học) điểm gián đoạn
  carve discontinuity
  điểm gián đoạn của đường cong
  discontinuity of a function
  điểm gián đoạn của hàm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự gián đoạn, bước nhảy
  contact discontinuity
  (cơ học ) gián đoạn yếu
  finite discontinuity
  gián đoạn hữu hạn
  infinite discontinuity
  gián đoạn vô hạn
  jump discontinuity, ordinarry discontinuity
  điểm gián đoạn có bước nhảy hữu hạn
  removable discontinuity
  (giải tích ) gián đoạn khử được
  shock discontinuity
  gián đoạn kích động


  Kỹ thuật chung

  bước nhảy
  saltus of discontinuity
  bước nhẩy gián đoạn
  chỗ gián đoạn
  không tiếp giáp
  điểm gián đoạn
  sự đứt đoạn
  sự gián đoạn

  Địa chất

  sự gián đoạn, sự không liên tục

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X