• /¸sænə´tɔ:riəm] /

  Thông dụng

  Cách viết khác sanitarium

  danh từ, số nhiều sanatoriums, sanatoria
  Viện điều dưỡng; nơi an dưỡng, bệnh xá (trong trường học)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  an dưỡng đường

  Y học

  nhà an dưỡng, phục hồi và dưỡng bệnh cho các bệnh nhân

  Kỹ thuật chung

  nhà an dưỡng
  sanatorium bath-house
  phòng tắm (ở) nhà an dưỡng
  nhà điều dưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X