• /¸sæni´tɛəriəm/

  Thông dụng

  Cách viết khác sanatorium

  Danh từ, số nhiều sanitariums, .sanitaria

  Viện điều dưỡng; nơi an dưỡng, bệnh xá (trong trường học)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  viện điều dưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X