• /sə´pɔni¸faiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất xà phòng hoá

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất xà phòng hóa

  Kinh tế

  chất tạo xà phòng
  chất xà phòng hóa
  tác nhân xà phòng hóa
  thiết bị để xà phòng hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X