• /sə'taiəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chán ngấy, sự thoả mãn; cảm giác no nê, thoả mãn
  feel full to satiety
  cảm thấy đầy đủ đến chán ngấy
  to eat to satiety
  ăn đến chán
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự thừa thãi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X