• /´sə:fit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thừa thãi
  Sự ăn uống quá độ
  Sự ngấy (vì ăn nhiều quá)

  Ngoại động từ

  Cho ăn uống quá độ
  be surfeited with pleasure
  chơi bời quá độ
  Làm cho ngấy (vì ăn uống... nhiều quá)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quá phong phú
  sự quá phong phú
  sự rất dồi dào
  sự rất dồi rào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X