• /,sætə'neiliə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .saturnalia, saturnalias

  ( Saturnalia) hội thần Satuya thời cổ La mã
  Cuộc chè chén ồn ào; cảnh truy hoan trác táng; dịp truy hoan trác táng
  a saturnalia of crime
  cảnh máu đổ đầu rơi


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X