• /spri:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) cuộc vui chơi miệt mài, cuộc chè chén lu bù
  to go (to be) on the spree
  đang chè chén lu bù
  what a spree!
  vui quá!
  buying spree
  sự mua sắm lu bù

  Nội động từ

  Vui chơi mệt mài; chè chén lu bù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X