• Thông dụng

  Thành Ngữ

  sauce for the goose is sauce for the gander
  cái gì có thể áp dụng cho người này thì cũng có thể áp dụng cho người khác

  Xem thêm gander

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X