• /skætəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số lượng những thứ được tung rắc (như) scatter

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự tán xạ, sự phân tán

  Điện lạnh

  sự tán xạ sóng vô tuyến (ở tầng điện ly)

  Kỹ thuật chung

  phân tán
  light scattering
  phân tán ánh sáng
  limit of scattering
  giới hạn phân tán
  scattering of dimensions
  sự phân tán kích thước (trong loạt sản phẩm)
  sự phân tán
  scattering of dimensions
  sự phân tán kích thước (trong loạt sản phẩm)
  sự rò
  sự tán sắc
  sự tán xạ
  tán xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X