• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  kích thước
  body dimensions
  kích thước thân
  boundary dimensions
  kích thước biên
  boundary dimensions
  kích thước giới hạn
  boundary dimensions
  giới hạn kích thước
  continuous chain of dimensions
  chuỗi kích thước
  continuous chain of dimensions
  dãy liên tục của kích thước
  cross-sectional dimensions
  kích thước mặt cắt
  external dimensions
  kích thước biên ngoài
  external dimensions
  kích thước ngoài
  identification marking of dimensions
  sự đánh dấu nhận dạng kích thước
  limit dimensions
  kích thước giới hạn
  limited dimensions
  kích thước giới hạn
  limited dimensions
  kích thước hạn định
  linear dimensions
  kích thước thẳng
  molecular dimensions
  kích thước phân tử
  overall dimensions
  kích thước giới hạn
  overall dimensions
  kích thước phủ bì
  overall dimensions
  kích thước toàn bộ
  overall dimensions
  kích thước tổng thể
  scattering of dimensions
  sự phân tán kích thước (trong loạt sản phẩm)
  series of modular dimensions
  dãy kích thước môdun
  standard dimensions series
  dãy kích thước điển hình
  working dimensions
  kích thước làm việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X