• /skri:k/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tiếng ken két, tiếng rít lên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  screech , shriek
  verb
  screech , shriek , shrill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X