• /ʃri:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng la inh tai, tiếng hét inh tai; tiếng kêu thét, tiếng rít
  shrieks of laughter
  chuỗi cười inh tai, nhức óc

  Nội động từ

  La, hét, kêu, thét
  to shriek at the top of one's voice
  gào thét ầm ĩ
  Cười ngặt nghẽo (thường) to shriek with laughter
  to shriek out
  rền rĩ nói ra
  to shriek oneself hoarse
  la hét đến khản tiếng

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  blare , cry , howl , screech , shout , shrill , squawk , squeal , wail , whoop , yell
  noun
  screak , screech

  Từ trái nghĩa

  noun, verb
  peep

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X