• /skri:nd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được chắn; được che; được sàng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đã rây
  đã sàng
  screened coal
  than đã sàng
  screened ore
  quặng đã sàng

  Xây dựng

  được chắn
  được sàng

  Kỹ thuật chung

  bị chắn
  bị che
  được che

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X