• /´skraibə/

  Thông dụng

  Cách viết khác scribe

  'skraibi–,ai”n scribe-awl
  skraib:˜l

  Danh từ

  Mũi (nhọn đề) kẻ vạch cưa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vạch [mũi kẻ vạch]

  Cơ - Điện tử

  Mũi vạch, mũi lấy dấu

  Mũi vạch, mũi lấy dấu

  Cơ khí & công trình

  mũi nhọn kẻ vạch

  Đo lường & điều khiển

  mũi lấy dấu

  Kỹ thuật chung

  mũi vạch
  scriber, machinist
  mũi vạch thợ nguội

  Kinh tế

  công nhân cưa xương sống (của súc vật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X