• (đổi hướng từ Scrimshawed)
  /´skrim¸ʃɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật chạm trổ (do thuỷ thủ làm để tiêu khiển)

  Ngoại động từ

  Chạm trổ, khắc (vỏ ốc, ngà voi)

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X