• /´skriptʃərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) kinh thánh; dựa vào kinh thánh, căn cứ trên kinh thánh; phù hợp với kinh thánh
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) của kinh thánh, lấy ở kinh thánh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  calligraphic , written

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X