• /'ritn/

  Thông dụng

  Động tính từ quá khứ của write

  Tính từ

  Viết ra, được thảo ra; trên giấy tờ, thành văn bản
  a written examination
  một kỳ thi viết
  a written evidence
  bằng chứng được viết ra

  Cấu trúc từ

  the written word
  văn bản

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  thành văn bản
  written agreement
  thỏa ước thành văn bản
  trên giấy tờ
  written permission
  sự cho phép trên giấy tờ văn bản
  written permission
  sự cho phép trên giấy tờ, bằng văn bản
  written undertaking
  cam kết trên giấy tờ

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  calligraphic , scriptural

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X