• /skʌf/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) scruff
  Chỗ trầy da, chỗ xơ ra
  Sự kéo lê chân; tiếng chân kéo lê
  Dép không đế (đi trong nhà)

  Ngoại động từ

  Cào (đất...) bằng chân
  Làm trầy (da...), làm xơ ra
  Chạm nhẹ, lướt nhẹ phải (cái gì khi đi qua)
  Kéo lê (chân)
  Làm mòn (giày) vì đi kéo lê chân

  Nội động từ

  Đi lê chân, kéo lê chân

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  mòn vì ma sát
  sự mòn do trượt

  Kỹ thuật chung

  làm mòn
  làm mòn nhanh
  làm trầy (vì cọ sát)
  mòn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  scuffle , shamble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X