• (đổi hướng từ Scuppering)
  /´skʌpə/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều) lỗ thông nước (ở mạn tàu)

  Ngoại động từ

  (từ lóng) đột kích và tàn sát
  Làm đắm, đánh chìm

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lỗ thoát nước
  lỗ thoát nước (tàu thủy)
  lỗ thông nước (mạn tàu)
  ống thoát nước
  ống tiêu nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X