• /´sə:tʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ dò tìm

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thiết bị nghiên cứu

  Kỹ thuật chung

  người thăm dò
  người tìm kiếm
  người đi tìm kiếm
  thiết bị kiểm tra

  Kinh tế

  nhân viên kiểm tra (hải quan)
  nhân viên kiểm tra (hải quan...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X