• /´sekənd¸hænd/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Cũ, mua lại (về quần áo, sách vở..)
  second-hand book
  sách cũ
  Nghe gián tiếp, nghe qua trung gian, qua người khác (về tin tức...)
  second-hand gossip
  chuyện nhặt nhạnh qua người khác

  Danh từ

  Kim giây (ở đồng hồ)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bán hạ giá
  bán lại
  đã dùng qua
  đã sử dụng rồi
  hàng bán lại
  hàng cũ
  hàng đã dùng qua
  hàng đã sử dụng rồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X