• /´sektail/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể cắt ra được

  Chuyên ngành

  Y học

  cắt được
  phần cắt

  Kỹ thuật chung

  có thể chia cắt

  Kinh tế

  cắt được
  cắt nhỏ được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X