• Kinh tế

  chủ nợ có thế chấp
  chủ nợ được bảo đảm

  Giải thích VN: Một bên có giữ thế chấp hay có quyền đòi chi trả trên tài sản. Người cho vay có thế chấp được giữ một quyền lợi an toàn trong thế chấp nơi cư trú của người vay. Ngân hàng nào có quyền lợi an toàn trong tài sản của người vay được xem là chủ nợ được bảo đảm .

  chủ nợ được bảo đảm, được cầm cố
  người chủ nợ bảo hiểm
  người chủ nợ được bảo hiểm

  Xây dựng

  trái chủ được thế chấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X