• Kinh tế

    nợ có bảo đảm
    nợ có bảo đảm (bằng vật thế chấp...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X