• /si´diʃəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tình trạng gây ra sự nổi loạn, tình trạng xúi giục nổi loạn
  Sự nổi loạn, sự dấy loạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X