• /si´diʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xúi giục nổi loạn
  Sự nổi loạn, sự dấy loạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X