• /¸self´help/

  Thông dụng

  Danh từ, Tính từ

  Sự tự lực; tính tự lực
  a self-help book
  một cuốn sách tự học hoàn thiện bản thân
  a self-help group
  nhóm tự giúp đỡ lẫn nhau

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quyền tự cứu
  sự tự lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X