• /´selfhud/

  Thông dụng

  Cách viết khác selfness

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tính ích kỷ, tính chỉ nghĩ đến mình
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cá tính, tính chất cá nhân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X