• /¸indi´vidjuə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nghĩa cá nhân

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chủ nghĩa bất can thiệp
  chủ nghĩa cá nhân
  disorganized individualism
  chủ nghĩa cá nhân vô tổ chức
  chủ nghĩa lợi kỷ
  chủ nghĩa tự do phóng nhiệm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X