• /´seliη¸pleitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bán hàng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) sự bán (hàng)

  Kinh tế

  tiêu thụ (hàng hóa...)
  việc bán
  distress selling
  việc bán tài sản do hoạn nạn
  door-to-door selling
  việc bán hàng đến từng nhà
  extensive selling
  việc bán hàng rộng lớn
  extensive selling
  việc bán hàng rộng rãi
  telephone selling
  việc bán qua điện thoại
  việc bán (hàng)
  door-to-door selling
  việc bán hàng đến từng nhà
  extensive selling
  việc bán hàng rộng lớn
  extensive selling
  việc bán hàng rộng rãi
  việc chào hàng
  việc rao hàng
  việc tiêu thụ (hàng hóa)
  việc tìm kiếm người mua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X