• /´semə¸fɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xêmapho (hệ thống tín hiệu bằng cách đặt tay hoặc hai lá cờ theo một vị trí nào đó để biểu thị các con chữ của vần chữ cái)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  tín hiệu cánh
  single arm semaphore
  tín hiệu cánh một cánh

  Toán & tin

  cờ hiệu, mã hiệu
  mã hiệu

  Xây dựng

  bảng tín hiệu, cột đèn tín hiệu xe lửa

  Kỹ thuật chung

  cờ hiệu
  cột tín hiệu
  cột tín hiệu cánh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  flag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X