• /´seminəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trường dòng; trường cao đẳng để đào tạo giáo sĩ nhà thờ La Mã, giáo sĩ Do Thái
  Trường học cho trẻ em lớn tuổi hoặc thanh niên
  a seminary for young ladies
  trường nữ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lò, ổ
  the seminary of crime
  lò gây tội ác, ổ tội ác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X