• /sendiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gửi, sự phát
  Sự phát sóng, sự phát tín hiệu

  Toán & tin

  sự gởi, sự phát
  sự gửi
  sự gửi đi

  Kỹ thuật chung

  sự phát
  sự truyền

  Xây dựng

  sự gửi, sự phát, sự phát sóng, sự phát tín hiệu

  Kinh tế

  việc gửi
  việc gửi (thư từ, hàng hóa..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X