• /sen´seiʃənə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuyết duy cảm
  Xu hướng gây giật gân (trong (văn học), trong cuộc vận động (chính trị)...)
  the sensationalism of the popular press
  xu hướng giật gân của báo chí lá cải


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X