• /ə´grændizmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác aggrandisement

  Danh từ
  Sự làm to ra, sự mở rộng (đất đai); sự nâng cao (địa vị); sự tăng thên (quyền hành...)
  Sự phóng đại, sự thêu dệt, sự tô vẽ thêm lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X