• /´sensibli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Một cách hợp lý
  sensibly dressed for hot weather
  ăn mặc hợp lý khi thời tiết nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X