• /´sensitiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  có cảm giác, (thuộc) cảm giác, dễ cảm, dễ cảm động, dễ cảm xúc; nhạy cảm
  sensitive to cold
  dễ bị lạnh, yếu chịu lạnh
  nhạy
  sensitive scales
  cân nhạy
  sensitive ear
  tai thính

  Danh từ

  người dễ bị thôi miên

  Kinh tế

  Thay đổi bất thường
  sensitive market
  thị trường dễ lên xuống bất thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X