• /´sensjuə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (triết học) thuyết duy cảm
  Chủ nghĩa nhục dục, chủ nghĩa khoái lạc dâm dục

  Chuyên ngành

  Y học

  chủ nghĩa nhục dục
  huyệt duy cảm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X