• /sen´tenʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc cách ngôn, danh ngôn, câu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) (thuộc) câu mệnh đề

  Kỹ thuật chung

  danh ngôn
  mệnh đề
  sentential calculus
  phép tính mệnh đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X