• /'kælkjuləs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều calculuses

  (toán học) phép tính
  differential calculus
  phép tính vi phân
  integral calculus
  phép tính tích phân
  ( số nhiều calculi) (y học) sỏi thận

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  giải tích toán học

  Toán & tin

  phép tính, tính toán
  calculus of variations
  tính biến phân
  differential calculus
  tính vi phân
  differenttial and integral calculus
  phép tính vi tích phân
  functional calculus
  phép tính vị từ
  high predicate calculus
  phép tính vị từ cấp cao
  infinitesimal calculus
  phép tính các vô cùng bé
  integral calculus
  phép tính tích phân
  logical calculus
  phép tính lôgic
  numerical calculus
  tính bằng số
  operational calculus
  phép tính toán tử
  predicate calculus
  phép tính vị từ
  propositional calculus
  phép tính mệnh đề
  restricted predicate calculus
  phép tính hẹp các vị từ
  sentential calculus
  phép tính mệnh đề, phép tính phán đoán

  Kỹ thuật chung

  phép tính
  approximative calculus
  phép tính xấp xỉ
  calculus of approximation
  phép tính gần đúng
  calculus of variation
  phép tính biến phân
  calculus of variations
  phép tính biến phân
  CHOCS (calculusof higher order communicating systems)
  phép tính của hệ truyền thông cấp cao
  derivative calculus
  phép tính đạo hàm
  determinant calculus
  phép tính định thức
  differential calculus
  phép tính tỷ phân
  differential calculus
  phép tính vi phân
  extended calculus
  phép tính có mở rộng
  functional calculus
  phép tính vị từ
  high predicate calculus
  phép tính vị ngữ cấp cao
  integral calculus
  phép tính tích phân
  literal calculus
  phép tính bằng chữ
  logical calculus
  phép tính logic
  matrix calculus
  phép tính ma trận
  numerical calculus
  phép tính bằng số
  numerical calculus
  phép tính toán từ
  operational calculus
  phép tính làm việc
  operational calculus
  phép tính toán tử
  operational calculus
  phép tính xử lý
  predicate calculus
  phép tính vị ngữ
  primitive function calculus
  phép tính nguyên hàm
  probability calculus
  phép tính xác suất
  propositional calculus
  phép tính mệnh đề
  relational calculus
  phép tính kiểu quan hệ
  relational calculus
  phép tính quan hệ
  restricted predicate calculus
  phép tính vị ngữ hẹp
  sentential calculus
  phép tính câu
  sentential calculus
  phép tính mệnh đề
  sentential calculus
  phép tính phán đoán
  variational calculus
  phép tính biến phân
  vectorial calculus
  phép tính vectơ
  số học
  sự tính
  sự tính toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X