• /´sepərəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể tách rời được, có thể phân ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tách được
  completely separable
  (tôpô học ) hoàn toàn tách được
  conformally separable
  (hình học ) tách được bảo giác
  finely separable
  (tôpô học ) tách mịn được

  Cơ khí & công trình

  có thể tách ra
  có thể tháo rời

  Kỹ thuật chung

  tháo lắp được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X