• /si:´kwestrəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .sequestra

  si'kw”str”
  (y học) mảnh xương mục (của một khúc xương)

  Chuyên ngành

  Y học

  mảnh xương mục
  secondary sequestrum
  mảnh xương mục tách một phần
  tertiary sequestrum
  mảnh xương mục không bị tách rời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X