• /´sə:mə¸naiz/

  Thông dụng

  Động từ

  Giảng đạo, thuyết giáo, thuyết pháp
  Khiển trách, quở mắng, lên lớp (nghĩa bóng)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X